Assemblea General Ordinària del GMC 2024

Junta GMC

20 de gener de 2024. De conformitat amb el que disposa l'article 16.5 dels Estatuts del Grup Mineralògic Català,
es convoca l'Assemblea General Ordinària de socis i sòcies

DATA: dissabte 20 de gener de 2024.

LLOC: Sala d’Actes de les Cotxeres de Sants (Barcelona), amb accés des de la plaça Bonet i Muixí núm. 7.
HORA: a les 9.30 h en primera convocatòria i a les 10 h en segona convocatòria.

amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'Assemblea General Ordinària anterior, amb data de 21 de gener de 2023.
2.-  Balanç econòmic 2023. Examen i aprovació, si escau, dels pressupostos d'ingressos i despeses i de les quotes del GMC per a l'any 2024.
3.-  Informe del President i de les Vocalies.
5.-  Elecció de càrrecs de la Junta Directiva.
6.- Torn obert de paraula.

Es convoca a tots els socis i sòcies.

Nota: Cada soci/sòcia assistent a l´Assemblea haurà d´estar al corrent de pagament de la quota i només podrà presentar un vot delegat. Abans de delegar el vot, assegureu-vos que la persona a qui es delega no en porta cap altre. L´Assemblea es donarà per acabada a les 13.30 h, hora de tancament del recinte.

A l’efecte de garantir el dret d’informació, us informem que tots els documents per l’Assemblea els podreu trobar a la intranet del GMC, a l’apartat Documents>Assemblees, i també, físicament, a la seu social, a partir de l'11 de gener.

https://www.minercat.com/ca/login

Només accessible per socis i sòcies del GMC, amb l'usuari i contrasenya que teniu al carnet de soci/sòcia.
*Si teniu cap problema per accedir comenteu-ho a: gmc@minercat.com.


carnet GMC 

Comparteix
Aquesta web empra cookies. Si continues navegant entenem que acceptes la nostra Política de cookies.