Assemblea General Ordinària del GMC 2023

Dissabte 21 gener 2023

Junta GMC

De conformitat amb el que disposa l'article 16.5 dels Estatuts del Grup Mineralògic Català,
es convoca l'Assemblea General Ordinària de socis i sòcies

DATA: dissabte 21 de gener de 2023.

LLOC: Sala d’Actes de les Cotxeres de Sants (Barcelona), amb accés des de la plaça Bonet i Muixí núm. 7.
HORA: a les 9.30 h en primera convocatòria i a les 10 h en segona convocatòria.

amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'Assemblea General Ordinària anterior, realitzada en modalitat d’adopció d’acords sense reunió, amb data de 28 de febrer de 2022.
2.- Balanç econòmic 2022. Examen i aprovació, si escau, dels pressupostos d'ingressos i despeses i de les quotes del GMC per a l'any 2023.
3.- Informe del president i de les vocalies.
4.- Decidir si s’autoritza a la pròxima junta a estudiar i, si és factible, contractar una persona per a ajudar en
les tasques de gestió de l’entitat.
5.- Renovació de càrrecs de la Junta Directiva.
6.- Torn obert de paraula.

Es convoca a tots els socis i sòcies.

MES INFO: https://www.minercat.com/ca/noticia/assemblea-general-ordinaria-del-gmc-2023

Compartir

Videos de Youtube

Imágenes en Instagram

Publicaciones de Issuu

Esta web emplea cookies. Si continúas navegando entendemos que aceptas nuestra Política de cookies.