Assemblea General Ordinària del GMC 2023

Dissabte 21 gener 2023

Trobades , Junta GMC

De conformitat amb el que disposa l'article 16.5 dels Estatuts del Grup Mineralògic Català,
es convoca l'Assemblea General Ordinària de socis i sòcies

DATA: dissabte 21 de gener de 2023.

LLOC: Sala d’Actes de les Cotxeres de Sants (Barcelona), amb accés des de la plaça Bonet i Muixí núm. 7.
HORA: a les 9.30 h en primera convocatòria i a les 10 h en segona convocatòria.

amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'Assemblea General Ordinària anterior, realitzada en modalitat d’adopció d’acords sense reunió, amb data de 28 de febrer de 2022.
2.- Balanç econòmic 2022. Examen i aprovació, si escau, dels pressupostos d'ingressos i despeses i de les quotes del GMC per a l'any 2023.
3.- Informe del president i de les vocalies.
4.- Decidir si s’autoritza a la pròxima junta a estudiar i, si és factible, contractar una persona per a ajudar en
les tasques de gestió de l’entitat.
5.- Renovació de càrrecs de la Junta Directiva.
6.- Torn obert de paraula.

Es convoca a tots els socis i sòcies.

Nota: Cada soci/sòcia assistent a l´Assemblea haurà d´estar al corrent de pagament de la quota i només podrà presentar un vot delegat. Abans de delegar el vot, assegureu-vos que la persona a qui es delega no en porta cap altre. L´Assemblea es donarà per acabada a les 13.30 h, hora de tancament del recinte.

A l’efecte de garantir el dret d’informació, us informem que tots els documents per l’Assemblea els podeu trobar a la intranet del GMC, a l’apartat Documents>Assemblees, i també, físicament, a la seu social.

https://www.minercat.com/ca/login

Només accessible per socis i sòcies del GMC, amb l'usuari i contrasenya que teniu al carnet de soci/sòcia.
*Si teniu cap problema per accedir comenteu-ho a: gmc@minercat.com.


carnet GMC 

Comparteix
Aquesta web empra cookies. Si continues navegant entenem que acceptes la nostra Política de cookies.