Grup Mineralògic Català
Club Degà de la Mineralogia i la Paleontologia a Catalunya
actualitat
entitat
infominer
revista
activitats i excursions
fires
publicacions
nota informativa
galeries fotogràfiques
contacte

 

FIRA DE SANT CELONI
4 de maig de 2014

 

Proposta de candidatura
com a Junta Directiva del GMC
que es presentarà a la propera Assemblea
Extraordinària del 26 d'abril

Podeu baixar-vos-ho en PDF aquí

CANDIDATURA A LA JUNTA DIRECTIVA DEL GMC

President:  Sr. Frederic Varela
Vicepresident: Sr. Martí Rafel
Secretària:  Srta. Sandra Lensen
Tresorer:  Sr. Jordi Coca
Delegat (amb funcions de comptable): Sr. Carles Díez
Bibliotecari:   Sr. Carles Castanera

VOCALIES

Fires:  Sr. Xavier Tomás.
Publicacions (Revista+Infominer): Sr. Josep Lluís Garrido
Web-internet-xarxes socials: Sr. Àngel Blas
Excursions: Sr. Carles Bel
Activitats Culturals i Relacions Externes: Sr.  Francesc Xavier Casado
(Anàlisi mineral, local social, tallers, relacions amb el món acadèmic i institucional).
Arxiu fotogràfic: 
Sr. Juan María Pérez Samper  

 

Proposta de línies bàsiques a establir en el funcionament del GMC

Un dels objectius de base ha d’ésser el compromís amb la transparència en el funcionament del Grup.

Això hauria d’afectar a tot l’àmbit d’actuació del GMC i especialment a les àrees més sensibles, on es generen transaccions econòmiques, tot proporcionant comptes clars i detallats i memòria d’activitats anuals de les vocalies.

Aclariment i presa de decisions de diversos temes en l'àmbit legal (aplicació o no de l’IVA, protecció de dades, etc.) fent les consultes adients per a tenir un escenari ben definit abans de prendre alguna postura en un sentit o l’altre.

Un altre objectiu important és millorar l’organització i el desenvolupament de l'Assemblea anual, un dels esdeveniments més importants d'una entitat com la nostra on es sotmet la gestió de la Junta a l’aprovació dels socis i on cadascú de nosaltres podem manifestar la nostra opinió de forma directa a la resta de companys i companyes. En aquest sentit cal fomentar, facilitar i incentivar la participació del soci/a a les assemblees i també a les juntes.

Implicar a la major part possible de socis en el funcionament del Grup. Potenciar el contacte directe, mitjançant enquestes i amb tots els mitjans que permeten les noves tecnologies avui dia al nostre abast, buscant mecanismes nous de participació i millorar els actuals.

Cal potenciar especialment la relació i la comunicació entre els socis i sòcies i els membres de la Junta, per poder donar una resposta adequada a les necessitats i desitjos de la majoria dels associats.

Donar a conèixer més el GMC i les seves activitats al públic en general, especialment aquelles activitats que tenen un retorn a la societat (investigació, conservació i divulgació del patrimoni miner català, divulgació entre els més joves de la mineralogia en tots els seus aspectes, etc.).

Treballar tot el possible per afavorir entre les noves generacions l'interès pel medi natural en els aspectes lligats a la geologia, la mineralogia, el patrimoni miner i mineralògic.

Potenciar els contactes entre el Grup i el món acadèmic, tot afavorint la confiança i el flux d'informació que dugui a un benefici científic mutu.

Afavorir també els contactes amb l'Administració (Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions, Generalitat) i aprofitar totes les possibilitats que es derivin d'aquesta relació.

Dotar les vocalies de veritable contingut i programes amb uns objectius clars i que en alguns casos permetran desenvolupar unes activitats continuades amb un major valor afegit pels nostres associats/des. Dins d’aquest marc d’actuació les vocalies, que per la seva complexitat i dinàmica així ho requereixin, seran dotades d’un petit reglament definint objectius, normes de procediment i responsabilitats.

Afavorir les iniciatives de nous projectes dins del GMC i ser capaços de detectar les bones iniciatives que neixin dins i fora del GMC i que mereixin ser integrades  i/o replicades (publicacions, estudis, borses d’intercanvi, xerrades, col·loquis, visites diverses, viatges temàtics, etc.).

En definitiva fer un esforç perquè dins del marc d’un GMC més modern i transparent els associats/des tinguin un retorn més important i amb més valor afegit i alhora això creï una major proximitat entre les parts tot fomentant una major participació dels associats/des i un renovat  sentiment de pertànyer al Grup Mineralògic Català.

Podeu baixar-vos-ho en PDF aquí

 

 

Ja podeu consultar la memòria de la sortida
a la pedrera dels Frares d'Aiguafreda

 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
sobre la MINA DE LES FERRERES

Dissabte, 15 DE MARÇ DE 2014, 19 hores
Sala de Plens de l'Ajuntament de Camprodon

 

rocabruna

 

 

SORTIDA A LA MINA DE LES FERRERES
Dissabte, 24 DE MAIG DE 2014
Completa. Més endavant ja en portarem una altra.

rocabruna

 

 

MINERALEXPO
BARCELONA-SANTS
28 de Febrer, 1 i 2 de Març, 2014

Flyer MINERALEXPO SANTS 2014

Més informació (Dossier de la fira en PDF)

Mineralexpo2014

 

 

 

En Joan Viñals, soci i membre del GMC
des dels seus inicis, ens va deixar el 15 de Novembre de 2013.

Joan, allà on et trobis, rep la nostra gratitud
per la teva tasca de tota una vida,
en favor de la Mineralogia d'aquest país. Gràcies.

Rebeu també tota la família, el màxim suport
i recolzament, en nom de tota la junta directiva
i dels socis del Grup Mineralògic Català.

 

Fotografia de Minerals

Nou àlbum de fotografies de Joan Astor

 

INFOMINER 59, 1/2014

INFOMINER

 

També al Facebook

gmc@minercat.com

Protecció de dades

© 2005 - 2014 Grup Mineralògic Català